Psikolojik Danışmanlık

Sporda yüksek performans, başarı ve süreklilik; sadece teknik, taktik ve fiziksel bir hazırlıkla değil, aynı zamanda psikolojik hazırlık ve sosyal yaşamın düzenlenmesiyle gelmektedir. Sporda performans bir bütündür ve bu bütünlük içinde uyum yakalamak gerekir. Yetersiz psikolojik hazırlık, yetersiz teknik taktik ve fizilsek hazırlıktan, daha ciddi olan olumsuz sonuçlar yaratır ve performansın düşmesine neden olur.

Spora katılan veya profesyonel sporcu adayı olan çocuklarımız ve gençlerimiz kesinlikle birbirinin aynı değildir. Bazı sporcular içe dönük, bazıları dışa dönük, bazılarının kendine güveni yüksek, bazılarının kendine güveni düşük, bazılarının içsel motivasyonu yüksek, diğer bazılarının ise dışsal motivasyonu düşük olabilir. Burada önemli olan anne ve babanın çocuğunu, antrenörün sporcusunu, sporcusunun ise kendisini iyi tanımasıdır.

Motivasyon, konsantrasyon, dikkat ve zihinsel dayanıklılık olmadan maksimal başarıya ulaşabilme pek mümkün olmadığı için sporun psikolojik yanı göz ardı edilmemelidir. Ebeveyn ve antrenörler, sporcunun fiziksel çalışmaları kadar, psikolojik çalışmalarına da yer vermelidirler.

Yoğun olarak başvurulan konular;

 • Psikolojik sorunların danışmanlığı
 • Dikkat ve konsantrasyon eğitimi
 • Performans kaygısı
 • Stres, kaygı ve baskıyla başa çıkma
 • Öfke kontrolü
 • Kendine güven geliştirme
 • Motivasyonu yapılandırma
 • Hedef belirleme
 • Yüksek performansa erişme
 • Konsantrasyon eksikliği
 • İsteksizlik, tembellik
 • Aynı hataları tekrarlama
 • Sorumsuzluk
 • Duygu ve düşünceleri yönetme
 • Şiddet ve saldırganlıkla başa çıkma
 • Acı ve yorgunluk yönetimi
 • Liderlik ve iletişim becerileri
 • Stratejik planlama
 • Yarışma öncesi hazırlık
 • Refleks kontrolü
 • Zihinsel toparlanma
 • Programlara uyum sağlamada zorluk
 • Takım içi uyumsuzluk
 • Gevşeme ve nefes egzersizleri
 • Zihinsel antrenman
 • Sağlıklı spor yapabilme

Bilgilendirici Broşürümüz