Duyusal Geribildirim / Neurofeedback

Neurofeedback uygulamasında temel esaslar:
 • Beyin dalgalarının kaydı bu dalgalar arasından sakinleşmeyi, konsantrasyonu, kontrolü sağlayan dalgaların ayrıştırılması ile başlar.
 • Beyin bu ve benzeri dalgaları spontan olarak üretir ve bunları üretmeyi arttırıp, sürdürdükçe bu dalgaya karşılık gelen becerisinde ustalaşır.
 • Aslında eğitimde yapılan şeyin beyinde karşılığı da tıpkı budur.
 • Bu nedenle neurofeedback bir nevi beyin eğitim smilatrü gibi değerlendirilebilir.
 • Bu amaçla pek çok farklı alanda kullanılmış özellikle sakinleşme, dürtü kontrolü ve konsantrasyon alanında faydaları ön plana çıkmıştır.
 • Bu şekilde sisteme bağlanan kişi görsel, dokunsal, işitsel geri bildirim veren ve bilgisayara kaydedilen beyin dalgaları ile bu geribildirimlerin şiddetinin değiştiği bir düzenek içinde seanslar halinde kendini geliştirir.
 • Yapılan eğitim tam olarak geribildirim aracılığı ile yani beynin en etkin öğrenme biçimi ile eğitimidir.
 • Hayat boyu pek çok şeyi de zaten beynimiz, duyuları aracılığı ile sağlanan geribildirimlerle öğrenir.
 • Seanslar halinde uygulanır ortalama bir seans 30 dk dürer. Etkisi tekrarlandıkça kalıcı olur.
 • Hiçbir yan etkisi yoktur, beyne bişey verilmez, tüm aktivite tv izlemek kadardır, sadece tv izlerken yeterince dikkatliysen filmi full ekran normal sesiyle izlersin, dikkatin dağılınca ise ekran küçülür ses kısılır seni dikkatini toplamaya teşvik eder. (görsel ve işitsel uyaran)
 • Aynı şekilde bu süreç devam ederken kucağında bir ayıcık dikkatliyken titreşir, dikkatin azaldıkça titreşim azalır. (dokunsal uyaran)
[quiz-cat id="2333"]

Bilgilendirici Broşürümüz